Porada telefoniczna – Sprawy cudzoziemców

150.00  50.00 

Podsumowanie

Opis

Prawo cudzoziemców – oferujemy poradę z prawa administracyjnego materialnego regulującego kwestie nabycia przez cudzoziemca będącego osobą fizyczną obywatelstwa polskiego, uzyskania przez niego zezwoleń pobytowych oraz zezwoleń na wykonywanie pracy na terytorium RP. Prawnik specjalista udzieli porady z zakresu legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak również w sprawach z zakresu polskiego obywatelstwa oraz udzielimy porady w jaki sposób uzyskać dokumenty stanu cywilnego, ksiąg wieczystych oraz rejestru gruntów.

Możliwość kontaktu z prawnikiem – profesjonalistą świadczącym na co dzień pomoc prawną w ramach prowadzonej działalności gospodarczej – z wybranej przez Klienta dziedziny prawa, która obejmuje doradztwo we wszelkich kwestiach związanych z bieżącym i przyszłym postępowaniem Klienta.
Prawnik w oparciu o relację Klienta wskazuje na prawne aspekty jego aktualnej sytuacji oraz możliwe rozwiązania i kroki jakie winien podjąć w przyszłości. Porada ma za zadanie podnieść świadomość prawną Klienta i wyposażyć go w narzędzia – wiedzę o tym jak powinien postępować żeby jego interes był możliwie najszerzej chroniony.
Porada nie obejmuje czynności związanych z weryfikowaniem treści pisma, umów czy innych dokumentów sporządzonych przez Klienta, nie może być też formą obejścia usługi polegającej na sporządzeniu pisma – prawnicy więc nie dyktują treści i zapisów które Klient może umieścić w pismach.

Zalety porady:
– Oszczędność czasu
– Rozmowa z expertem
– Oszczędność pieniędzy na dojazdy
– Szybki czas reakcji