Porada telefoniczna – Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

150.00  50.00 

Podsumowanie

Opis

Prawo pracy/Ubezpieczeń społecznych- oferujemy poradę z szeroko rozumianego prawa pracy w tym m.in. umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, zawarcie, rozwiązanie, wypowiedzenie umowy o pracę. Prawnik specjalista odpowie na pytania jak uzyskać odszkodowanie lub przywrócenie do pracy zwolnionym kobietom w ciąży jak również jak uzyskać urlop bezpłatny, urlop macierzyński, prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz o zapłatę wynagrodzenia, odszkodowanie za mobbing, dyskryminację, sprostowanie świadectwa pracy. Odpowiemy na pytania osobom, które całościowo lub częściowo utraciły zdolność do pracy zarobkowej i chciałyby uzyskać rentę z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  jak również w sprawach dotyczących uzyskania wcześniejszej emerytury lub renty, wszelkie  odwołania od decyzji ZUS.

Możliwość kontaktu z prawnikiem – profesjonalistą świadczącym na co dzień pomoc prawną w ramach prowadzonej działalności gospodarczej – z wybranej przez Klienta dziedziny prawa, która obejmuje doradztwo we wszelkich kwestiach związanych z bieżącym i przyszłym postępowaniem Klienta.
Prawnik w oparciu o relację Klienta wskazuje na prawne aspekty jego aktualnej sytuacji oraz możliwe rozwiązania i kroki jakie winien podjąć w przyszłości. Porada ma za zadanie podnieść świadomość prawną Klienta i wyposażyć go w narzędzia – wiedzę o tym jak powinien postępować żeby jego interes był możliwie najszerzej chroniony.
Porada nie obejmuje czynności związanych z weryfikowaniem treści pisma, umów czy innych dokumentów sporządzonych przez Klienta, nie może być też formą obejścia usługi polegającej na sporządzeniu pisma – prawnicy więc nie dyktują treści i zapisów które Klient może umieścić w pismach.

Zalety porady:
– Oszczędność czasu
– Rozmowa z expertem
– Oszczędność pieniędzy na dojazdy
– Szybki czas reakcji