Porada prawna telefoniczna – Pozostałe

150.00  50.00 

Podsumowanie

Opis

Pozostałe – oferujemy poradę z zakresu prawa kontraktów w tym umów najmu, zlecenia, o dzieło, umów agencyjnych oraz umów licencyjnych, kontraktów menedżerskich, umów o poufności i zakazie konkurencji, o roboty budowlane, deweloperskich itp. Prawnik specjalista udzieli porady z zakresu umów kupna – sprzedaży nieruchomości, umów przedwstępnych, umów deweloperskich oraz umów najmu i dzierżawy, badania i prostowania stanu prawnego nieruchomości, znoszenia współwłasności i podziału nieruchomości.

Możliwość kontaktu z prawnikiem – profesjonalistą świadczącym na co dzień pomoc prawną w ramach prowadzonej działalności gospodarczej – z wybranej przez Klienta dziedziny prawa, która obejmuje doradztwo we wszelkich kwestiach związanych z bieżącym i przyszłym postępowaniem Klienta.
Prawnik w oparciu o relację Klienta wskazuje na prawne aspekty jego aktualnej sytuacji oraz możliwe rozwiązania i kroki jakie winien podjąć w przyszłości. Porada ma za zadanie podnieść świadomość prawną Klienta i wyposażyć go w narzędzia – wiedzę o tym jak powinien postępować żeby jego interes był możliwie najszerzej chroniony.
Porada nie obejmuje czynności związanych z weryfikowaniem treści pisma, umów czy innych dokumentów sporządzonych przez Klienta, nie może być też formą obejścia usługi polegającej na sporządzeniu pisma – prawnicy więc nie dyktują treści i zapisów które Klient może umieścić w pismach.

Zalety porady:
– Oszczędność czasu
– Rozmowa z expertem
– Oszczędność pieniędzy na dojazdy
– Szybki czas reakcji