fbpx

Jak zakończyć leasing?

Leasingować można prawie wszystko, choć najczęściej mówimy o leasingu samochodów. Co zrobić gdy obecne dochody nie są w stanie pokryć zobowiązań leasingowych? Pierwszą rzeczą do zrobienia jest kontakt z leasingodawcą. Warto się skontaktować zanim powstaną opóźnienia w płaceniu rat leasingowych, można w ten sposób uzyskać obniżenie wysokości raty lub zawieszenia spłat. Jednak należy pamiętać że w takim przypadku mimo iż chwilowo sytuacja będzie lepsza, to po okresie obniżenia lub zawieszenia, będzie trzeba spłacić powstały deficyt w planie spłaty, czyli po prostu płacić większe raty. Jak zakończyć leasing? Poniżej znajdziecie 3 sposoby na zlikwidowanie leasingu. Leasingować można prawie wszystko, choć najczęściej mówimy o leasingu samochodów.

1. Wypowiedzenie

Procedura wypowiedzenia umowy jest dokładnie określona przez umowę leasingową. Również od tej umowy zależy czy obie strony mają prawo do wypowiedzenia.

Wypowiedzenie umowy wiąże się z dodatkowymi kosztami, m.in. należnych opłat oraz prowizji należnych przy wypowiedzeniu.  
Leasingobiorca jest zobowiązany do oddania przedmiotu leasingu i nie ma możliwości go zatrzymać. Firma leasignowa wycenia  dany przedmiot, a kwota uzyskana w ten sposób pomniejsza wysokość dopłaty przez leasingobiorcę.

Jeśli wypowiedzenie nastąpi przed upływem 40% okresu amortyzacji, konieczne będzie dodatkowe rozliczenie z Urzędem Skarbowym i zwrot rozliczonego podatku z rat leasingowych.

Plusy: po udanej procedurze – brak dalszych zobowiązań
Minusy: tracimy samochód, możliwość dodatkowych opłat, możliwość dodatkowych należności podatkowych

2. Cesja

Istnieje możliwość przekazania leasingu innej firmie. Dzięki mechanizmowi cesji jest możliwe przekazanie rat leasingowych i przedmiotu leasingu innemu podmiotowi. Gdy znajdziemy już chętnego na przejęcie zobowiązania należy poinformować o tym leasingodawcę. To firma leasingująca zdecyduje czy nowy nabywca spełnia warunki do przejęcia leasingu i wyrazi opinię czy cesja jest możliwa.
Często przy cesji nowy nabywca płaci kwotę odstępnego dla obecnego leasingobiorcy, co pozwala na uzyskanie dodatkowej gotówki.

W przypadku cesji ryzyko dodatkowych kosztów związanych z rozliczaniem podatków nie występuje, ale tylko dla przypadku kontynuowania umowy przez nowego leasingobiorcę.

Plusy: brak zobowiązań, możliwa dodatkowa gotówka
Minusy: tracimy samochód

3. Wykup

W przypadku wykupu konieczne jest dysponowanie sporą sumą gotówki niezbędnej do zapłaty całego zobowiązania oraz dodatkowych opłat. Dużym plusem jest fakt, że przedmiot leasingowy staje się własnością leasingobiorcy i może nim dysponować według swojej woli, np. sprzedać na lepszych warunkach czyli za wyższą kwotę niż wycena firmy leasingowej.
Przy wykupie konieczne jest też uważanie na sprawy podatkowe, ponieważ sytuacja z Urzędem Skarbowym jest taka sama jak w przypadku wypowiedzenia umowy.

Plusy: dysponujemy samochodem
Minusy: konieczność posiadania (często dużej kwoty) gotówki

Zostaw komentarz